VARIS: Col·lecció de postals OLLETES, STA. MAGDALENA DEL MONT, SALT DE SALLENT